Iluzije

 Frank/Štok

 Svaka moja riječ
pred tobom gubi se,
gubi se i nestaje.

I svaku tvoju laž
prezirem kao strah.
Truje me, gasi me.

Pretvara u prah,
tako počinju sve
moje sve,iluzije.

Dok udišem zrak,
I upijam svaku laž, želim...
da prestanu sve ,
moje iluzije... o tebi.


Jer svaki novi tren
tjera me na bijeg.
Mijenja me, guši me.

I kao da sam nijem,
Samo bezvrijedan ton što
gasi se, i nestaje.