Inferno

 Rugaš/Štok/Šćulac/Frank

 Danas kada postaješ stroj,
Samo još jedan nepoznati broj